LATTE POINT KULLANICI SÖZLEŞMESİ


 1. Taraflar
 2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) konu hizmetler, Latte Point mobil uygulaması (“Uygulama”) üzerinden, Meriç Mh. 5748 Sk. Nurem İnşaat No:5/1 Bornova/İzmir adresinde yerleşik Latte Point Kahve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.
 3. Sözleşme kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.


 1. Sözleşme’nin Konusu
 2. Şirket tarafından yönetilen Uygulama, Kullanıcı’ların satın almak istedikleri kahve veya benzeri içecekleri (“Ürün”) seçmelerine ve Latte Point otomatik satış makineleri üzerinden almalarına imkân veren bir platformdur. İşbu Sözleşme’nin konusu; Şirket tarafından talep edilen bilgileri sağlayarak, e-posta ve/veya SMS doğrulaması gerçekleştirerek üye olan kullanıcıların (“Kullanıcı” veya “Üye”) Uygulama üzerinden verilen hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşullar ile Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Üyelik kapsamı ve özellikleri her zaman Şirket tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
 3. Kullanıcı, Ürün’e ilişkin satın alma işlemini Uygulama üzerinden, Şirket’in anlaşmalı bulunduğu ödeme kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirebilecektir. Şirket, Kullanıcı’ya ait hiçbir ödeme bilgisine ulaşamaz ve bu bilgileri saklamaz.
 4. Kullanıcı, Şirket’in yazılımı bulunan otomatlar üzerindeki değişken QR kodu kendi cihazı aracılığıyla okutarak seçtiği Ürün’ü sipariş edebilecek, ödemeyi Uygulama üzerinde yer alan fiyat dahilinde gerçekleştirebilecek ve Ürün’ü otomattan teslim alabilecektir.
 5. Kullanıcı, otomattan teslim aldığı Ürün’ü otomat başında sipariş ve teslimat sonrasında, herhangi bir sebep gerekmeksizin iade edebilecektir. İade edilen Ürün, Kullanıcı’nın hesabına 7 gün içerisinde bardak hakkı olarak yüklenecektir. Kullanıcı, hesabına yüklenen bardak hakkını istediği otomatta Uygulama üzerinden seçeceği Ürün için kullanabilecektir.
 6. Kısa süre içerisinde arka arkaya birden fazla gerçekleşecek iade taleplerinde Kullanıcı’nın, çağrı merkezi ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Çağrı merkezi araması gerçekleştirilene kadar Kullanıcı hesabı sipariş oluşturma işlemine kapatılacaktır.
 7. Kullanıcı, Uygulama üzerinden toplu olarak bardak hakkı satın alabilecektir. Bu bardak haklarını herhangi bir otomat üzerinden, Uygulama’da yer alan menüden istediği Ürün’ü seçerek harcayabilecektir. Ancak önceden toplu olarak satın alınan bardak hakları için iade söz konusu değildir.


 1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
 2. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, üyelik oluşturması ile işbu Sözleşme’nin yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.
 3. Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmek için uygun bir cihaza ve internet bağlantısına sahip olmalıdır. Şirket, Kullanıcı’ya Uygulama’dan faydalanması için cihaz, internet bağlantısı ve benzeri araçları sağlamamaktadır.
 4. Kullanıcı Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
 5. Kullanıcı, Sözleşme’ye taraf olmak için gerekli hukuki ehliyete ve her türlü yetkiye sahip olduğunu, Sözleşme süresince sahip olmaya devam edeceğini, gerçekleştireceği eylemlere ilişkin her türlü sorumluluğu almayı peşinen kabul eder.
 6. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
 7. Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
 8. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
 9. Uygulama’nın kullanımından ve Kullanıcı sıfatıyla Uygulama kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
 10. Kullanıcı, (söz konusu olması halinde) Uygulama’yı kullanırken yorumlarını paylaşmasına veya soru ve şikayetlerini Şirket’e iletmesine yönelik alanlar gibi diğer Kullanıcılar ve/veya Şirket’in görüntüleyebileceği serbest giriş alanlarına yazdığı ifadelerin içerisinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tanımıyla özel nitelikli kişisel verilerini içeren ibarelere yer vermeyeceğini ve bu tür alanlarda suç unsuru içeren, genel ahlaka ve/veya mevzuata aykırı içerik taşıyan ya da üçüncü şahısların haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden ibarelere yer vermeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı sayılanlara aykırı davrandığının tespiti halinde, eylemlerinin tüm sorumluluğu Kullanıcı’ya ait olmak üzere üyelikten çıkarılabilir.
 11. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olabilmek için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak Şirket tarafından belirlenen (ve değiştirilebilecek olan) üyelik kayıt sürecini tamamlaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üyelik statüsünün tesisi sırasında yahut süresince sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle üyelik imkanlarından faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.
 12. Kullanıcı, üyelik hesabı, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere üyeliğe ilişkin tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, üyelik hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.
 13. Şirket üyelik başvurusunu, şifreyi veya Kullanıcı tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir. Bu halde Kullanıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz. Kullanıcı şifresini unuttuğu takdirde, şifre sıfırlama bağlantısı, Kullanıcı’nın Uygulama’da bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir. Hatalı veya eksik bilgi verilmesi sebebiyle Kullanıcı’nın şifre sıfırlama bağlantısına ulaşamamasından Şirket sorumlu değildir.
 14. Şirket, Uygulama’da standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart Kullanıcı’lardan daha fazla haklara sahip kılınan imtiyazlı üyelik hizmeti de sağlayabilir. Şirket, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin tamamını veya bir kısmını ücretsiz olarak sunmaya devam etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı bu durumda, söz konusu hizmetlerin ücretini ödeyerek hizmetlerden faydalanmaya devam edebilir veya Uygulama’yı kullanmayı durdurabilir. Üye’nin hizmetlerden ücret ile yararlanmayı kabul etmemesi halinde Şirket herhangi bir bildirime gerek olmaksızın hizmet sağlamayı sonlandırabilecektir.
 15. Üye’nin Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Şirket önceden ihtara, ihbara gerek olmaksızın, aykırılığın giderilmesi için ek süre verme yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme’yi derhal feshedebilir.
 16. Herhangi bir ihlale, veya haklı sebebe ihtiyaç olmaksızın, Şirket gerekli gördüğü her zaman, herhangi bir bildirime ihtiyaç olmaksızın Sözleşme’yi derhal sonlandırabilir.
 17. Şirket, işbu Sözleşme’ye ilişkin bildirimleri Uygulama içerisinden veya Kullanıcı’nın Uygulama’da güncel olarak kayıtlı tuttuğu e-posta adresine yapacaktır. Uygulama’da kayıtlı e-posta adresi olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.


 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması
 2. Şirket, Uygulama’yı “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Uygulama’nın hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, Kullanıcı’nın (i) Uygulama’yı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Uygulama üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
 3. Şirket, mevzuatın izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’nın kullanımı neticesinde yahut Kullanıcılar’ın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
 4. Kullanıcı, Ürün satın alımı sırasındaki ödeme hizmetlerine ilişkin Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, ilgili ödeme hizmet sağlayıcı ile Kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek hiçbir uyuşmazlığa Şirket’in taraf olmadığını, Şirket’e talep yöneltilemeyeceğini kabul ve beyan eder.
 5. Kullanıcı, Uygulama fonksiyonlarının ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayalı olabileceğini ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.


 1. Sözleşmenin Feshi
 2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, Kullanıcı’nın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


 1. Diğer Hükümler
 2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yürürlükteki mevzuata uygun olmaması veya uygulanmaması, Sözleşme’nin geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.
 3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve de ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.
 4. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Mücbir Sebep olarak yorumlanacak olup Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır. Mücbir Sebep, Şirket’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Şirket ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.